Úvod

Nabízím terenní úpravy rypadlonakladačem Fermec 860
-výkopy základů a základových pásů
-výkopy pro bazény
-terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
-nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů
-rovnání a svahování terénů
-výkopové a zahrnovací práce
-demolice objektů
-výstavba zpevněných ploch a komunikací
-zimní údržba komunikací
-jiné zemní či výkopové práce
-výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace)
-oprava a údržba lesních cest